MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini kami Insan DAMRI berkomitmen memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Apabila kami tidak menepatinya, tegurlah kami.